support@cybersoft.cz +420 595 630 220

ERP/CRM systém I6

Informační systém je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu B2B i B2C předurčuje jeho využití zejména pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru. Jazyková podpora: Česky, Slovensky, Polsky, Anglicky a Německy

Podpora legislativ: ČR, Slovenska a Polska

 

Co Vám nasazení I6 kromě bězné funkčnosti přinese?

JSTE DISTRIBUTOR

Prodáváte prostřednictvím sítě dealerů

 • Automatické vystavování faktur, proforma faktur podle nastavených kritérií
 • Podpora účtování a vykazování recyklačních a autorských poplatků
 • Import bankovních vypisů mnoha formatů
 • Export bankovních příkazů mnoha formátů
 • Automatické upomínání dlužníků, zasílání seznamu nedodaného zboží, výzev k odběru atd.
 • Podpora mnoha spedičních firem: DPD, PPL, TopTrans, Česka pošta, DHL, …
 • Sledování sériových čísel produktů, využití čárových kódů
 • Nadstandardní specializované řešení reklamací, servisu, montáží (např. PC), zápůjček
 • On-line propojení poboček prostřednictvím terminálového připojení
 • Vzdálený intranetový přístup do systému prostřednictvím tzv. tenkého klienta(internetový prohlížeč)
 • Konfigurátor PC sestav na eShopu
 • Podporu automatické přefakturace s pobočkami (i zahraničními) a přímých dodávek (drop shipping)
 • Export dokladů do PDF
 • Vysokou bezpečnost díky víceúrovňovému systému nastavování přístupových práv
 • Uživatelsky příjemné rozhraní

JSTE DEALER

Nakupujete od distributorů a prodáváte koncovým zákazníkům

 • Automatizované importování, aktualizace informací o produktu poskytovaných distributorem (skladové zásoby, cena, obecné informace o produktu)
 • Např. v IT segmentu podporujeme import informací o produktu od firem: SWS, 100Mega Distribution, ATComputers, eDsystem, Tech Data, ASBIS, WesTech, ...
 • Podpora pro snadné a optimální objednávání zboží od více dodavatelů
 • Hromadná fakturace ze smluv
 

Historie

 • r. 2000: založení společnosti, 7 zaměstnanců
 • r. 2005: 100 aktivních zákazníků, obrat 20 mil. Kč, 20 zaměstnanců
 • r. 2010: 200 aktivních zákazníků, obrat 33 mil. Kč, 25 zaměstnanců
 • r. 2015: 270 aktivních zákazníků, obrat 35 mil. Kč, 27 zaměstnanců
 • r. 2020: 300 aktivních zákazníků, obrat 41 mil. Kč, 30 zaměstnanců
 

Popis ERP systému I6

Charakteristika systému

I6 představuje komplexní ekonomický systém řízení podniku kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) / CRM (Customer Relationship Management). Je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu typu B2B i B2C předurčuje jeho využití především pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru.

Technologie a použitá platforma

Systém I6 je vybudován na základě moderní technologie třívrstevné architektury s použitím vývojových prostředků firmy Microsoft. Datová vrstva se opírá o databázový MS SQL server, využívá jeho možnosti transakčního zpracování a je základem stability, bezpečnosti a škálovatelnosti aplikace. Klientské rozhraní je standardně dodáváno v provedení 'klasické' windows aplikace. Alternativně lze systém provozovat rovněž pomocí Internetového prohlížeče (tenkého klienta) v prostředí Intranetu / Internetu.

Otevřenost systému

Prostřednictvím zdokumentovaných objektů aplikační vrstvy je systém I6 otevřený produktům třetích stran. Systém úzce spolupracuje s produkty MS Office (Word, Excel) při zajištění plné bezpečnosti a datové integrity. Tiskové výstupy ze systému jsou standardně poskytovány ve formátu HTML s využitím technologie XML / XSL.

Bezpečnost systému a stabilita

Bezpečnost systému je jednou z nejsilnějších stránek I6. Tato oblast byla důsledně analyzována již v počátcích návrhu samotného jádra systému. Vychází z mnohaletých zkušeností při provozování systému zejména s větším počtem uživatelů. Veškeré vstupy či výstupy ze systému jsou vždy důsledně autorizovány mnoha úrovňovým systémem zabezpečení. Systém umožňuje logování kritických operací a libovolných datových změn. Použitý databázový stroj MS SQL je zárukou fyzické bezpečnosti dat, stability a rychlého přístupu k požadovaným informacím. Tato technologie umožňuje například automatické zálohování i během provozu, rychlé zpracování vysokého objemu dat, apod.

Uživatelské rozhraní

Grafické prostředí MS Windows poskytuje přehledné a intuitivní ovládání. Toto prostředí a chování aplikace lze mnoha parametry přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele. Rychlý přístup k informacím je zajištěn vzájemným logickým provázáním jednotlivých modulů. Všechny moduly mají jednotné ovládání, které umožňuje libovolně filtrovat, řadit, součtovat a exportovat požadované záznamy.

Nadnárodní řešení

Systém I6 je projektován s vícejazyčnou podporou, umožňující změnu jazykového prostředí přímo za chodu aplikace. Vzhledem k možnostem snadného přizpůsobení legislativních odlišností jiných zemí je systém I6 rovněž vhodný i pro nasazení v zahraničí. V současné době I6 podporuje legislativu ČR, SR a Polska.

Internetové obchody

Silnou stránkou systému I6 jsou on-line internetové obchody typu B2B i B2C. Lze publikovat široké spektrum obchodních údajů, jako jsou aktuální cenové informace o produktech, stavy skladů včetně termínů dodání, popisy produktů, přehledy objednávek, faktur, dodávek, lze on-line do systému přijímat objednávky, sledovat stavy vyřízení reklamací, apod.

Servis a podpora

Systém I6 je vyvíjen a podporován týmy špičkových specialistů. Rozsáhlý program poskytovaných služeb zahrnuje telefonický hot-line a mailový help-desk. Na internetových stránkách jsou poskytovány aktuální informace o novinkách, tipech a mnoha dalších zajímavostech. Servisní zásahy jsou prováděny jak vzdáleně prostřednictvím Internetu nebo telefonického připojení, tak i podle požadavků uživatele přímo na místě.

 

Vyžadovaná HW a SW konfigurace

Databázový server

HARDWARE
 • Serverový procesor Intel Xeon nebo obdobný
 • Paměť min. 8 GB (vhodná velikost RAM je závislá na počtu uživatelů a velikosti databází)
 • HDD určený k nepřetržitému (24/7) provozu
SOFTWARE
 • MS Windows 2012 server a vyšší
 • Microsoft SQL verze 2012 a vyšší
 • MS IIS (v případě využití internetového / intranetového řešení)

Terminálový server

HARDWARE
 • Procesor Intel (Core, Xeon nebo obdobný) 1,8 GHz nebo vyšší
 • Paměť min. 4 GB (vhodná velikost RAM je zejména závislá na počtu současně pracujících uživatelů a způsobu jejich práce)
 • HDD určený k nepřetržitému (24/7) provozu
SOFTWARE
 • Microsoft Windows 2012 server a vyšší

Pracovní stanice

HARDWARE
 • Procesor Intel (Core, Xeon nebo obdobný) 1,8 GHz nebo vyšší
 • Paměť min. 4 GB RAM
SOFTWARE
 • Microsoft Windows 10 a vyšší
 • Microsoft Edge